Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home
Aktuality

Zde najdete informace o mých plánovaných aktivitách a o aktivitách realizovaných v posledních třech měsících. Aktuality starší tří měsíců se dále přesunují do odborných aktivit, občanských aktivit a do vystoupení v médiích.
2. pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu pod názvem "Důchodová reforma - jak dál?"


Dne 30. listopadu proběhla v Praze 2. pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu pod názvem
"Důchodová reforma - jak dál?". Moderoval jsem na ní několik jednání a přednesl jsem zprávu o její činnosti za poslední dva roky.

Zpráva o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu ke stažení ZDE(.pptx)
Program pracovní konference ke stažení ZDE(.PDF)
Se všemi příspěvky je možno se seznámit na stránkách důchodové komise: ZDE
Úvodní stránka důchodové komise: ZDE
 

Evropská Unie čelí nejhlubší krizi ve své historii


V pondělí 23. 11. 2016 jsem na pozvání paní profesorky Lenky Rovné, Jean Monnet Chair ad personam, vystoupil před Stolní společností Evropa v Praze s příspěvkem "Evropská krize čelí nejhlubší krizi ve své historii. Příčiny, důsledky a scénáře možné budoucnosti." Následovala bohatá diskuse.

Příspěvek ke stažení ZDE(.pdf)

 

Vystoupení na semináři o ustavování záchranné sociální sítě


Dne 9. listopadu 2017 jsem na semináři o ustavování záchranné sociální sítě v průběhu transformace, organizovaném Ministerstvem zahraničních věcí Korejské republiky ve spolupráci s VŠE Praha přednesl příspěvek"Czech welfare reform: what babies did we pour out of the bath water?"

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)

 

Medias res - odborný časopis pro aktuální otázky společenských věd


Medias res Vol. 1 (1-2/2016)

Holistic foresighting: the Czech experience

Potůček, M. Holistic foresighting: the Czech experience. Medias res, 2016, vol. 1, 1-2/2016, pp. 9-21. ISSN 2464-6334.

The goal of this contribution is to share the theoretical and methodological knowledge and experience gathered during more than fifteen years of work of the Center for Social and Economic Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (CESES) on holistic societal foresights, visions and strategies of the Czech Republic's development in the contexts of globalisation and European integration. The Center's mission has been to identify the country's key problems, and, by doing so, to help find public policies that will help solve the problems identified and take advantage of development opportunities. Since it was establishied, the CESES has published (besides many other studies, articles and research reports) nine comprehensive publications in two foresighting cycles, which systematically identified the area of possible future choices and available policy, social and economic strategies. (Vize 2001, Průvodce 2002, Potůček et al. 2003, Potůček et al. 2005, Potůček 2008, Potůček, Musil & Mašková (eds.) 2008, Potůček - Mašková 2009, Frič - Veselý 2010, Potůček et al. 2011)

Článek ke stažení ZDE(.pdf)

 

Rozhovory pro Institut pro péči o kulturní a institucionální dědictví

Na webové stránce Institutu pro péči o kulturní a institucionální dědictví  jsou zveřejněny záznamy čtyř rozhovorů, které se mnou vedl spolupracovník tohoto institut Martin Soldát.

 

Odkaz na domovskou stránku ZDE

1. záznam rozhovoru - DIALOG O TRANSFORMACI (19. 1. 2011)

2. záznam rozhovoru - DIALOG O EVROPĚ I. ČÁST (25. 2. 2016)

3. záznam rozhovoru - DIALOG O EVROPĚ II. ČÁST (28. 4. 2016)

4. záznam rozhovoru - TŘETÍ ROZPRAVA O EVROPĚ (11. 7. 2016)


 

Vystoupení na mezinárodní konferenci s názvem: společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení

Dne 14. října 2016 jsem na mezinárodní vědecké konferenci: Společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení v Třešti vystoupil na téma "ČESKÁ DŮCHODOVÁ REFORMA: KONCEPTUÁLNÍ TÁPÁNÍ, POLITICKÉ VÁHÁNÍ".

 

Prezentace ke stažení ZDE

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma.

Potůček, M. – Rudolfová, V. Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma. Fórum sociální politiky, 2016, roč. 10, č. 4, s. 14-18, pp. ISSN 1802-5854.

I když důchodové systémy patří k nejstabilnějším prvkům sociálních systémů, i ony se mění. V posledních desetiletích přistoupily desítky zemí k jejich drobnějším úpravám či zásadnějším reformám. Vzhledem ke složitosti důchodových systémů jsou do příprav těchto změn zváni experti, a s ohledem na sociální citlivost připravovaných změn dotýkajících se širokých vrstev obyvatelstva, věnují tématu velkou pozornost i politici. V tomto příspěvku analyzujeme s pomocí teorie diskursivního institucionalismu a metody analýzy rámců charakter a obsah diskursu o české důchodové reformě v rozmezí let 2004 a 2014. V centru naší pozornosti jsou institucionální rámce a obsahy komunikace jeho klíčových aktérů - politiků a expertů. Ukazuje se, že i když se politici bez expertů neobejdou a vytvářejí jim prostor pro uplatnění odborných postupů a poznatků, v rozhodování mají nakonec hlavní slovo oni sami.

Odkaz zde

 

THE NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

 

THE NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY

Rivalry of Advocacy Coalitions in the Czech Pension Reform

 

Potůček, M. – Rudolfová, V. Rivalry of Advocacy Coalitions in the Czech Pension Reform. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2016, roč. IX, č. 1, pp. 117 – 134. ISSN 1337-9038.

 

Rivalry of advocacy coalitions in the Czech pension reform The Czech Republic, as many other countries of Central and Eastern Europe, faced and is still facing a pension-reform challenge. The diversification of pension pillars led to the massive displacements of participant contributions from the public PAYG pension pillars to the newly constructed private, defined-contribution, fully-funded pillars. In the Czech Republic, the adoption of the relevant law was preceded by serious political conflict between supporters and opponents of this step (both among different political actors and among professionals). In an analysis of the conflict we critically apply the Advocacy Coalition Framework. We work mainly with the analysis of policy documents, public statements of the individual actors and an analysis of voting on the relevant law in both chambers of the Czech Parliament towards the identification of the crystallization process of two clear-cut coalitions between actors from both sides of the spectrum. The Advocacy Coalition Framework in exploring the dynamics of the public-policy process proved to be able to explain situations where there is sharp political conflict. Th rough the lens of the devil-shift of both camps (advocacy coalitions with different beliefs), each fell into extreme positions within the coalition to affirm the correctness of their arguments and positions.

Odkaz zde

 

Vystoupení na VIII. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb

Dne 6. října 2016 jsem vystoupil na VIII. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb s příspěvkem "Starobní důchod - opora ve stáří?"

 

Prezentace ke stažení ZDE

 

Vystoupení na konferenci s názvem: Příprava společnosti na demografické změny

Dne 4. října 2016 jsem vystoupil na mezinárodní konferenci "Příprava společnosti na demografické změny" s příspěvkem "Chudoba ve stáří a jak jí předcházet"

Prezentace ke stažení ZDE
 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY


FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

Jednu z důležitých změn v českém důchodovém systému vyvolalo podání stížnosti k Ústavnímu soudu, která napadla nastavení redukčních hranic při stanovení výše důchodů v závislosti na předchozích výdělcích pojištěnců s tím, že diskriminuje vyšší příjmové kategorie. Ústavní soud dal stěžovateli za pravdu. Výsledkem bylo schválení a realizace novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která při výpočtu výše starobního důchodu zvýhodnila nejvyšší příjmový decil na úkor většiny ostatních pojištěnců, především těch se středními příjmy. Zákonodárci tak souběžně sledovali i politické kritérium dodržení fiskální disciplíny jakožto záruky finanční udržitelnosti důchodového systému. V analýze tohoto případu nabízíme pohled uplatňující teorii institucionalismu zaměřeného na aktéry a teorii veřejně politického cyklu. Na rozdíl od rozboru opírajícího se o ekonomii či právo věnujeme pozornost především samostatnému veřejně politickému procesu.

Odkaz ke stažení ZDE(.PDF)

 

 

Nová učebnice: Veřejná politika

V nakladatelství C. H. Beck právě vyšla nová, zásadně přepracovaná učebnice veřejné politiky, na které se spolu se mnou autorsky podílely absolventka doktorského studia veřejné a sociální politiky Mgr. Veronika Rudolfová, PhD. a studentka tohoto oboru Mgr. Kamila Vlčková. Cena doporučená nakladatelstvím je 590.- Kč. Leták

 

Motiv budoucího žezla Fakulty sociálních věd

S velkým potěšením jsem přijal zprávu, že můj návrh na motiv budoucího žezla Fakulty sociálních věd "Společnost jako na dlani" byl v neveřejné soutěži vybrán jako nejlepší. Jeho charakteristika: "Zeměkoule spočívá na konečcích lidské ruky. Každý prst lidské dlaně symbolizuje jeden z oborů pěstovaných na fakultě, celá ruka pak skutečnost, že díky oborové spolupráci nabízí fakulta studentům pohled na lidskou společnost jako na dlani." Bude následovat soutěž o výtvarné řešení žezla. První místo v soutěži o návrh fakultního hesla získal návrh studentky FSV UK Terezy Novákové Cognitio et humanitas / Vědomost a lidskost. (Lidský rozměr vzdělání a jeho uplatnění.)

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese http://terms.fsv.cuni.cz.

MÉDIA - AKTUÁLNĚ

Diskuze v pořadu 90' ČT24 na téma: "maximální věk pro odchod do důchodu a zabezpečení příslušníků náročných povolání"

Dne 24. srpna 2016 jsem diskutoval s prezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Janem Wiesnerem a místopředsedou Rady seniorů Oldřichem Pospíšilem, o zastropování důchodů a o problémech důchodového zabezpečení příslušníků náročných povolání. (vystupuji od 65. minuty) Odkaz zde


Diskuze v pořadu Události, komentáře na téma: "maximální věk pro odchod do důchodu"

Dne 23. srpna 2016 od 22:00 jsem diskutoval s místopředsedou senátu Zdeňkem Škromachem (ČSSD) a místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku Radkou Maxovou (Ano) o zastropování věku odchodu do důchodu. Odkaz zde

 

Rozhovor v MF Dnes na téma: Zvyšme důchody, jinak nás to přijde draho

Dne 15. června 2016 vedla redaktorka MF Dnes Jitka Vlková, rozhovor s vedoucím CESES, prof. Martinem Potůčkem, který vyšel pod názvem "zvyšme důchody, jinak nás to vyjde draho" Odkaz zde

 

Diskuse v pořadech studio 6 a studio ČT24: změna valorizace penzí a komunikace s politiky

Dne 2. 6. 2016 jsem ve dvou pořadech stanice ČT 24 hovořil o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu, kterou vedu. Předmětem rozhovoru v  pořadu Studio 6 i tiskové konference po skončení jednání zmíněné komise byly zejména návrhy na změnu valorizace penzí a komunikace s politiky o pokračování české důchodové reformy.

Studio 6

Studio ČT24

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: