Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home
Aktuality

Zde najdete informace o mých plánovaných aktivitách a o aktivitách realizovaných v posledních třech měsících. Aktuality starší tří měsíců se dále přesunují do odborných aktivit, občanských aktivit a do vystoupení v médiích.




Pozvánka k účasti na kolokviu

Srdečně vás zvu k účasti na kolokviu „Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie“, které pořádá CESES ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR

Konání: 19. května 2017 od 9:00 – 17:30 hod. v Aule Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Malostranské nám. 25, Praha 1

Přihlásit se k účasti je možno vyplněním elektronického registračního formuláře ZDE nebo na www.ceses.cuni.cz.Registrovat se lze i na e-mailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , a to nejpozději do 15. května.

 

PROGRAM a EXPOZICE problematiky.

 

"Přísahejme na vlastní!“


Dne 19. května končí veřejná sbírka na pořízení žezla Fakulty sociálních věd UK podle ideového návrhu, s nímž jsem uspěl v interní soutěži vypsané panem děkanem v roce 2014. Současní i bývalí studenti, přispějete své Alma Mater?

 

 

Originální dopis ZDE(.pdf)

Finanční příspěvky On-line

Související články v médiích: Novinky.cz

 

Ocenění kurzu Veřejná politika cenou: "zlatý kurz"


Kurs "Veřejná politika" získal ocenění studentů jako nejlépe hodnocený magisterský kurs, nabízený Institutem sociologických studií FSV UK v zimním semestru akad. roku 2016/2017. Děkuji všem studentům doktorského programu "Veřejná a sociální politika", kteří k tomuto kursu vedli výzkumné praktikum a bez jejichž vkladu by toto ocenění nikdy nezískal.

 

 

 

Politika, péče o děti a seniory v měnící se společnosti


Na konferenci "Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti České republiky a Norska", konané dne 30. března 2017 na Masarykově univerzitě v Brně, jsem vystoupil s referátem "Překážky a možnosti institucionálních změn v českém systému sociálního zabezpečení".

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)

 

Očima expertů: progresivní daň


Zúčastnil jsem se ankety "Očima expertů: progresivní daň", zveřejněnou na serveru Peníze.cz dne 3. 3. 2017.

 

Odkaz ZDE

 

Vystoupení v pořadu ČT24 "Otázky Václava Morovace"


V pořadu ČT24 "Otázky Václava Moravce" jsem dne 26. 2. 2017 od 13 do 14 hodin diskutoval s místopředsedou ČMKOS Vítem Samkem a víceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem o výsledcích práce Odborné komise pro důchodovou reformu, postojích politiků k výsledkům naší práce i o tom, co to může do budoucna přinést občanům naší země."

Odkaz ZDE

 

 

Národní konvent na téma: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence


Dne 24. 2. 2017 jsem na kulatém stole Národního konventu na téma "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence" vystoupil se stanoviskem, analyzujícím výzvy, kterým Evropská unie a Česká republika čelí a bude v budoucnu vystavena.


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.pdf)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.docx)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence - doporučení(.pdf)

Co je vícerychlostní Evropa a jaké jsou její dopady na ČR? VIDEO ZDE



 

SKOMÍRAJÍCÍ SOCIÁLNÍ STÁT

SKOMÍRAJÍCÍ SOCIÁLNÍ STÁT
Role politiků a odborníků v přípravě české důchodové reformy
Potůček, M., Rudolfová, V. The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform. In: Sánches-Cabeduzo, S. S., López Peláez, A. (Eds.) 2017. The Ailing Welfare State. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi. pp. 165-190. ISBN 978-84-9135-455-0.

Byť jsou důchodové systémy jedněmi z nejstabilnějších prvků sociálních systémů, i ony se vyvíjejí. V posledních destiletích zavedla řada zemí určité úpravy těchto systémů nebo jejich podstatné reformy. Politici a rovněž přizvaní odborníci se tomuto tématu intenzivně věnují. V této kapitole analyzujeme ducha a obsah diskurzu o české důchodové reformě v letech 2004 až 2015 prostřednictvím teorie diskurzivního institucionalismu a metod rámcové analýzy. Soustřeďujeme se na institucionální rámec a obsah komunikace hlavních aktérů – politiků a odborníků. Z naší analýzy vyplývá, že politici se ve svém rozhodování neobejdou bez odborníků, kterým dávají možnost uplatnit v rozhodovacím procesu jejich odborné znalosti; v konečné fázi rozhodování jsou to však politici, kteří mají poslední slovo.
Ke stažení ZDE(.pdf)

 

CZECH TOP-ACADEMICS AND RESEARCHERS SPECIALISING IN EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION


Ve dnech 25. až 27. ledna jsem se zúčastnil studijní cesty českých akademiků zabývajících se evropskou ekonomickou integrací do sídla Evropské komise v Bruselu.

Program: ZDE(.pdf)

 

 

Výzvy zdravotní gramotnosti


Vystoupil jsem v prvním bloku "Výzvy zdravotní gramotnosti" na První národní konferenci o zdravotní gramotnosti "Společnou cestou ke zdravotně gramotné společnosti", která se konala dne 25. ledna 2017 v Praze. Blíže viz www.uzg.cz