Martin Potůček

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
News

Note: On this website, which is structurally identical to its Czech version, English texts are available in a selective manner, as relevant to its English-speaking users. News older then 3 months are then moved to Professional ,Civic initiatives and media presentations.
Vystoupení v pořadu studio ČT24

There are no translations available.

Vystoupil jsem v pořadu České televize: Studio ČT24

 

Odkaz na vysílání ZDE - Téma: Jednání Odborné komise pro důchodovou reformu

(Diskuze probíhá v čase 7-17:30)

Odkaz na vysílání ZDE - Téma: Důchodová komise, úspěchy/neúspěchy(Diskuze probíhá v čase 1:45-8:45)

 

Dokáže stát důchodcům zajistit důstojný důchod?

There are no translations available.

Stát důchodce nikdy nenechá na holičkách. Jenže to má své ale, varuje šéf komise

 

Celý článek k přečtení ZDE

 

Na penze bude vždy

There are no translations available.


Dne 15.9. 2017 byl uveřejněn můj rozhovor na portálu Aktuality.cz na téma: "Stabilita prvního důchodového pilíře"

 

Článek ZDE

 

 

Vládní studie: Reforma penzí není potřeba

There are no translations available.

 

 

Dne 28. 7. jsem se na portálu Peníze.cz zúčastnil disdkuse k obsahu studie "Penzijní reformy od Chile po středovýchodní Evropu

 

Odkaz na článek ZDE

 

 

 

 

 

FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

There are no translations available.


FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY

 

Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jako souboj advokačních koalic

Potůček, M. - Rudolfová, V. Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jako souboj advokačních koalic. Fórum sociální politiky, 2017, roč. 11, č. 3, s. 9-16. ISSN 1802-5854.

 


V reformách důchodových systémů postkomunistických zemí byla v posledních dvaceti letech kromě dalších změn realizována i diverzifikace důchodových pilířů spojená s masivními přesuny příspěvků účastníků z veřejných, průběžně financovaných důchodových pilířů do nově ustavovaných privátních fondových pilířů. Zavedení tohoto pilíře bylo od roku 2013 prosazeno i v České republice. Přijetí příslušného zákona předcházel vážný politický konflikt mezi příznivci a odpůrci tohoto kroku (jak mezi jednotlivými politickými subjekty, tak i mezi odborníky). V analýze tohoto konfliktu - a jeho vyústění v podobě zrušení tohoto nově ustaveného pilíře brzy po změně vládní politické reprezentace - uplatňujeme teorii advokačních koalic.V identifikaci procesu krystalizace dvou vyhraněných koalic aktérů z obou stran názorového spektra pracujeme zejména s analýzou politických dokumentů, s veřejnými prohlášeními jednotlivých aktérů a s analýzou hlasování o příslušném zákonu v obou komorách Parlamentu ČR. V závěru diskutujeme možnosti a meze uplatnění teorie advokačních koalic při zkoumání dynamiky veřejně politického procesu.

 

Článek ke stažení ZDE(.pdf)

 

Porovnání důchodového systému s Evropou

There are no translations available.


Dne 5.6.2017 jsem měl rozhovor pro portál "euractiv.cz" na téma: Náš důchodový systém je v porovnání s Evropou mnohem skoupější

 

 

Rozhovor ZDE

 

 

 

 

Závěrečná zpráva z kolokvia "Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie"

There are no translations available.

Závěrečná zpráva z mezinárodního kolokvia, které proběhlo 19. května 2017 v Profesním domě

Zpráva ke stažení v CZ mutaci ZDE(.pdf)

Download report in EN mutation HERE(.pdf)

 

 

   

Vystoupení na Ostravské Univerzitě na téma: "Veřejná politika: teorie a aplikace"

There are no translations available.


Dne 26. 4. 2017 jsem na Ostravské univerzitě vystoupil s přednáškou na téma: "Veřejná politika: teorie a aplikace (na příkladu české důchodové reformy), určeno studentům přírodovědecké fakulty a fakulty sociálních studií. V podvečer jsem pak na půdě ostravského centra PANT debatoval se zájemci o problematiku evropské integrace na téma "Quo vadis, Evropská unie?"

 

Ostravská Univerzita

PANT

 

Sociologický časopis: Czech Sociological Review

There are no translations available.


Sociologický časopis

Czech Sociological Review

Potůček, M. Vzpomínky na Iva Možného. Sociologický časopis, 2016, roč. 52, č.5,  749 – 750. ISSN 2336-128X.

 

Výtažek ke stažení ZDE(.pdf)

 

"Přísahejme na vlastní!“

There are no translations available.


Dne 19. května končí veřejná sbírka na pořízení žezla Fakulty sociálních věd UK podle ideového návrhu, s nímž jsem uspěl v interní soutěži vypsané panem děkanem v roce 2014. Současní i bývalí studenti, přispějete své Alma Mater?

 

 

Originální dopis ZDE(.pdf)

Finanční příspěvky On-line

Související články v médiích: Novinky.cz

 

Ocenění kurzu Veřejná politika cenou: "zlatý kurz"

There are no translations available.


Kurs "Veřejná politika" získal ocenění studentů jako nejlépe hodnocený magisterský kurs, nabízený Institutem sociologických studií FSV UK v zimním semestru akad. roku 2016/2017. Děkuji všem studentům doktorského programu "Veřejná a sociální politika", kteří k tomuto kursu vedli výzkumné praktikum a bez jejichž vkladu by toto ocenění nikdy nezískal.

 

 

 

Childcare and Eldercare Policies in Changing Times


I submitted the presentation on "Barriers and opportunities of institutional change: the case of the Czech social security" (in Czech) at the Masaryk university in Brno conference "Childcare and Eldercare Policies in Changing Times: Lessons from the Czech Republic and Norway" on March 30, 2017.

presentation to download HERE(.pdf) ONLY IN CZECH!

 

Očima expertů: progresivní daň

There are no translations available.


Zúčastnil jsem se ankety "Očima expertů: progresivní daň", zveřejněnou na serveru Peníze.cz dne 3. 3. 2017.

 

Odkaz ZDE

 

Vystoupení v pořadu ČT24 "Otázky Václava Morovace"

There are no translations available.


V pořadu ČT24 "Otázky Václava Moravce" jsem dne 26. 2. 2017 od 13 do 14 hodin diskutoval s místopředsedou ČMKOS Vítem Samkem a víceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem o výsledcích práce Odborné komise pro důchodovou reformu, postojích politiků k výsledkům naší práce i o tom, co to může do budoucna přinést občanům naší země."

Odkaz ZDE

 

 

Národní konvent na téma: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence

There are no translations available.


Dne 24. 2. 2017 jsem na kulatém stole Národního konventu na téma "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence" vystoupil se stanoviskem, analyzujícím výzvy, kterým Evropská unie a Česká republika čelí a bude v budoucnu vystavena.


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.pdf)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.docx)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence - doporučení(.pdf)

Co je vícerychlostní Evropa a jaké jsou její dopady na ČR? VIDEO ZDE 

THE AILING WELFARE STATE

There are no translations available.

THE AILING WELFARE STATE
The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform
Potůček, M., Rudolfová, V. The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform. In: Sánches-Cabeduzo, S. S., López Peláez, A. (Eds.) 2017. The Ailing Welfare State. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi. pp. 165-190. ISBN 978-84-9135-455-0.

Although pension systems are among the most stable elements of social systems, even they evolve. In recent decades, dozens of countries have joined in by enacting minor adjustments or significant reforms. Politicians as well as invited experts have been paying close attention to the topic. In this paper, we analyze the framework of the spirit and content of the discourse of the Czech pension reform between 2004 and 2015 with the aid of discursive institutionalism theory and methods of frame analysis. The center of our focus is on the institutional framework and the content of the communication of its key actors - politicians and experts. It turns out that even though the politicians cannot make do without the experts while providing them the opportunity to exercise their professional duties and knowledge in the decision-making process, the politicians, themselves, ultimately have the final word.

Download HERE(.pdf)