Martin Potůček

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Jak hledat nového prezidenta?

There are no translations available.

Hospodářské noviny, 9.1. 2003

Mnoho diskusí se točí kolem vhodného nástupce Václava Havla v prezidentské funkci. Politické strany navrhly kandidáty, aniž by alespoň poodhalily kritéria, která je vedla k právě takovým a ne jiným nominacím. Ponechávají tím široký prostor pro spekulace o skutečných motivech svých preferencí. Jedinou výjimkou byla ČSSD, která se pokusila opřít svoji volbu o konzultaci názoru stranického vedení s míněním řadových členů strany i občanské veřejnosti prostřednictvím nepovedené veřejné ankety.

V tuto chvíli je zřejmé, že první pokus o volbu prezidenta nebude veden ani tak odpovědným zvažováním osobnostních předpokladů kandidátů pro výkon funkce, jako spíše potřebou vyzkoušet síly politických uskupení, která je do volby vysílají.

Ponechme politický rámec prvního pokusu stranou. Zamysleme se nad specifickými funkčními předpoklady pro výkon této jedinečné a odpovědné funkce. Pokusím se sestavit klasický profesiogram, zahrnující výčet nutných (nepominutelných) a podpůrných kritérií. Napadá mne několik nutných kritérií, v nichž by měl kandidát dosahovat mírně nadprůměrného skóre. Prvním kritériem by mělo být, zda dosáhl ve svém povolání nebo v politickém životě něčeho pozoruhodného, úctyhodného. Na druhu výkonu ani tak nezáleží, i když jistou preferenci by měli asi dostat uchazeči, kteří se uplatnili ve veřejném nebo občanském sektoru.

Dalším ukazatelem je prokazatelný morální kredit. Minimální podmínkou by měla být jeho občanská bezúhonnost. Bude-li mít za sebou i aktivní působení v oblasti podpory morálky a etiky, tím lépe. Osvědčil se v náročné politické, a nebo správní funkci? Nároky prezidentské funkce jsou takové, že bez předběžné průpravy a zkušenosti, nejlépe na národní nebo mezinárodní úrovni, ji nebude možno dobře vykonávat.

Dalším kritériem pro kandidáta na hlavu státu je, zda umí překonávat zátěžové situace. Předpokladem je především dobrý zdravotní stav, ale také psychická stabilita, rozvaha, odolnost. Tato vlastnost je nutná především (i když nejen) pro výkon funkce vrchního velitele ozbrojených sil země.

Aniž by jej opouštěl, dokáže vystoupit za rámec svého politického přesvědčení? Součástí této kompetence je i ochota naslouchat jiným názorům a brát je v potaz při následném rozhodování. A konečně, kandidát je dobře známý české veřejnosti a je jí respektován a je odhodlán věnovat se prezidentské funkci plně a bez jakýchkoli omezení.

Další tři kritéria už mají spíše povahu podpůrnou, ale i tak by měl vhodný kandidát obstát alespoň ve dvou z nich: Umí dobře komunikovat s představiteli politického i občanského života i s veřejností. Následuje fakt, že ovládá alespoň jeden světový jazyk. Znalost více jazyků je předností. Je zřejmé, že tato kompetence se může velmi dobře uplatnit a významně zvýšit dosah působení prezidenta při jednáních s představiteli jiných zemí a mezinárodních organizací. A konečně, má osobní charisma.

Teorie řízení vyvinula metodu multikriteriálního hodnocení variant, která se velmi osvědčila tam, kde bylo třeba se rozhodovat v náročných a nepřehledných situacích, v nichž bylo třeba stanovit hodnoty všech kritérií pro různé varianty řešení, sečíst je a dospět tak k výběru té varianty, která vyšla jako nejlepší. Obdobně dnes pracují poradenské firmy, hledající vhodné kandidáty pro výkon funkcí manažerů v ekonomice (a v poslední době u nás i ve veřejném sektoru - viz výběr kandidátů na funkci nového ředitele České televize, kterým byla pověřena firma Hofírek Consulting).

Bylo by jistě absurdní představovat si, že poslanci a senátoři dostanou před volbou do rukou přehlednou tabulku, do níž si budou zaznamenávat vedle jmen prezidentských kandidátů odhady jejich skóre v jednotlivých položkách, která pak sečtou a vyplní hlasovací lístek... Jistě, volba prezidenta je a bude především záležitostí politické volby. Ta volba však bude velmi obtížná a troufám si tvrdit, že poté, co v prezidentské funkci vyryl v uplynulých letech hlubokou brázdu Václav Havel, nebude mít jednoznačného favorita. Těmito poznámkami jsem chtěl pouze upozornit na to, že v rozhodování našich zastupitelů o vrcholném představiteli našeho státu by se mohl a měl prosadit i prvek skutečně nezaujatého a, řekněme, i poučeného přístupu k řešení obtížné úlohy, před níž v tuto chvíli stojí. Nebo se i v tomto případě raději spolehneme na služby Hofírek Consulting?

 

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website http://terms.fsv.cuni.cz.

Newsletter subscription

Name:
Email: