Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Knihy Strategické volby pro českou společnost – teoretická východiska.

Strategické volby pro českou společnost – teoretická východiska.

Strategické volbyPotůček, M. – Musil, J. – Mašková, M.(eds):
Strategické volby pro českou společnost – teoretická východiska.
Praha, Sociologické nakladatelství 2008, 375 s.

Publikace objasňuje problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace ve výhledu budoucích desetiletí. Shromažďuje relevantní teoretické výklady jejích sociálních, ekonomických, politických a institucionálních proměn na cestě hledání dynamické rovnováhy mezi uplatněním trhu, státu a občanského sektoru, mezi různými úrovněmi vládnutí (především úrovní národního státu a Evropské unie), to vše s přihlédnutím k subjektivním charakteristikám zúčastněných aktérů (elit a veřejnosti).

 

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese http://terms.fsv.cuni.cz.

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: