Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home

Odborné aktivity

 

Poznámka: Zde najdete informace o mých odborných aktivitách starších 3 měsíců. Čerstvější informace jsou k dispozici v sekci Aktuality.


Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 jsem na 24. výroční konferenci The Network of Institutes and School of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) v Praze vystoupil s keynote přednáškou

"Public Policy in Troubled Waters" a také "Deficiencies of Forward looking EU Policies"


Dne 21. 5. 2019 jsem vystoupil na mezinárodní konferenci „Stáří spojuje“, organizované Životem 90.

Zde si můžete stáhnout prezentaci.


Dne 14. 5. 2019 jsem se zúčastnil panelu „Jak zajistit důchody v zemi s nízkými mzdami?“ v rámci Fóra rodinné politiky v Brně.

Zde si můžete pustit záznam.

 


Dne 27. listopadu 2017 jsem vystoupil na mezinárodní konferenci "Jak se žije seniorům v ČR", pořádané Radou seniorů, na téma "Přednosti a problémy českého důchodového systému

Prezentaci k mému vystoupení je možné stáhnout ZDE

 Ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2017 proběhl v Plzni první ročník Fóra rodinné politiky, organizovaného MPSV. Nabízím video a fotografie z jednání workshopu č. 11 "Rodiče, děti a důchody", který jsem moderoval a kterého se jako panelisté zúčastnili Otakar Hampl, Robert Jahoda, Tomáš Kučera a Iva Merhautová

Odkaz na článek ZDE


 


Dne 26. 4. 2017 jsem na Ostravské univerzitě vystoupil s přednáškou na téma: "Veřejná politika: teorie a aplikace (na příkladu české důchodové reformy), určeno studentům přírodovědecké fakulty a fakulty sociálních studií. V podvečer jsem pak na půdě ostravského centra PANT debatoval se zájemci o problematiku evropské integrace na téma "Quo vadis, Evropská unie?"

 

Ostravská Univerzita

PANT


 


Na konferenci "Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti České republiky a Norska", konané dne 30. března 2017 na Masarykově univerzitě v Brně, jsem vystoupil s referátem "Překážky a možnosti institucionálních změn v českém systému sociálního zabezpečení".

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)


 


Dne 24. 2. 2017 jsem na kulatém stole Národního konventu na téma "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence" vystoupil se stanoviskem, analyzujícím výzvy, kterým Evropská unie a Česká republika čelí a bude v budoucnu vystavena.


Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.pdf)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence(.docx)

Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence - doporučení(.pdf)

Co je vícerychlostní Evropa a jaké jsou její dopady na ČR? VIDEO ZDE
 


Ve dnech 25. až 27. ledna 2017 jsem se zúčastnil studijní cesty českých akademiků zabývajících se evropskou ekonomickou integrací do sídla Evropské komise v Bruselu.

Program: ZDE(.pdf)


 


Dne 9. listopadu 2016 jsem na semináři o ustavování záchranné sociální sítě v průběhu transformace, organizovaném Ministerstvem zahraničních věcí Korejské republiky ve spolupráci s VŠE Praha přednesl příspěvek"Czech welfare reform: what babies did we pour out of the bath water?"

Prezentace ke stažení ZDE(.pdf)


Dne 14. října 2016 jsem na mezinárodní vědecké konferenci: Společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení v Třešti vystoupil na téma "ČESKÁ DŮCHODOVÁ REFORMA: KONCEPTUÁLNÍ TÁPÁNÍ, POLITICKÉ VÁHÁNÍ".

 

Prezentace ke stažení ZDE


 

Dne 4. října 2016 jsem vystoupil na mezinárodní konferenci "Příprava společnosti na demografické změny" s příspěvkem "Chudoba ve stáří a jak jí předcházet"

Prezentace ke stažení ZDE


 

Dne 6. října 2016 jsem vystoupil na VIII. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb s příspěvkem "Starobní důchod - opora ve stáří?"

 

Prezentace ke stažení ZDE


 

Vystoupení na konferenci SVĚT 2030

Dne 30. května 2016 jsem vystoupil na konferenci SVĚT 2030, pořádané Českou manažerskou asociací ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha s příspěvkem "Management reforem českého důchodového systému". Součástí akce byl i křest nové publikace "Veřejná politika", vydané nakladatelstvím C.H. Beck. Odkaz zde


 

Vystoupení na odborné konferenci: Proměny sociální práce

Dne 7. 4. 2016 jsem na pozvání pořadatelů vystoupil na odborné konferenci „Proměny sociální práce“ Vyšší odborné školy sociální v Ostravě s příspěvkem na téma „Česká důchodová reforma: Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?“. Následně jsem odpověděl na řadu dotazů z pléna. Prezentace zde


Vystoupení na ESF MU Brno

Ve dnech 21. a 22. 1. 2016 jsem se zúčastnil konference ESF MU Brno "Current trends in Public Sector Research" s příspěvkem (spoluautorka Veronika Rudolfová) "Who Has Had the Main Say in the Path of the Czech Pension Reform: Politicians, Experts, or Both?". Prezentace zde


Mezinárodní konference k 90. výročí přijetí prvního zákona o sociáním pojištění

Dne 6. listopadu 2015 jsem se zúčastnil mezinárodní konference k 90. výročí přijetí prvního zákona o sociáním pojištění v ČSR a 25. výročí založení České správy sociálního zabezpečení a vystoupil jsem na ní s příspěvkem "Výzvy důchodového pojištění v České republice a v evropském kontextu".


The First Cross-National Research Seminar of International Network for Social Policy Teaching and Research

I will participate in the First Cross-National Seminar on Social Policy Teaching and Research, organized by International University of Andalucia, Sevilla, Spain, November 16-17,  2015, with the contribution "Pension reforms: Dilemmas and Discourses" (co-authored by Veronika Rudolfová).


Jednání Mezinárodní sítě pro výuku a výzkum sociální politiky

Ve dnech 6. - 8. září 2015 se v Oxfordu zúčastním jednání Mezinárodní sítě pro výuku a výzkum sociální politiky.

I will participate in International Network for Social Policy Teaching and Research Meeting, Oxford, September 6. - 8., 2015.


XIV. Mezinárodní konference o rodinné politice

Dne 13. dubna 2015 jsem na XIV. mezinárodní konferenci o rodinné politice, konané v Senátu Parlamentu ČR, vystoupil s příspěvkem "Důchodová reforma a rodinná politika". Viz má prezentace


Mezinárodní sociálně vědní doktorský seminář (EUSOC)

Jako představitel Fakulty sociálních věd Unvierzity Karlovy jsem se zúčastnil 13. mezinárodního sociálně vědního doktorského semináře (EUSOC), organizovaného Masarykovou univerzitou v Brně ve dnech 16.-19. října 2014.


Vystoupení na diskusním večeru "Sociálně tržní ekonomika - německá zkušenost" (20.10.2014)

Jako panelista jsem vystoupil na diskusním večeru, organizovaném dne 20. 10. 2014 Centrem evropských studií VŠE Praha na téma "Sociálně tržní ekonomika - německá zkušenost". Hlavním vystupujícím byl pan Mathias Schäfer z Konrad Adenauer Stiftung, Berlín.


Vystoupení na mezinárodní konferenci Rady seniorů ČR (2.10.2014)

Dne 2. listopadu 2014 jsem vystoupil na mezinárodní konferenci Rady seniorů ČR "Kvalita života českých seniorů" s příspěvkem "Konflikt generací - mladí proti starým?".


Konference na téma "Přinese služební zákon zlepšení státní správy?" (24.9.2014)

Zúčastnil jsem se 24.9.2014 konference nazvané "Dobré vládnutí a Česká republika" na téma "Přinese služební zákon zlepšení státní správy?". Vystoupil jsem v prvním panelu s příspěvkem na téma "Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti?".


Odborná komise pro důchodovou reformu

V květnu 2014 jsem byl jmenován do čela Odborné komise pro důchodovou reformu. Jejími členy se stávají představitelé koaličních i opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, koaliční partneři, experti (sociologové, demografové, ekonomové), a představitelé zájmových skupin. Naším úkolem bude navrhnout politické a správní reprezentaci země takovou budoucí podobu důchodového systému, která

  • se nebude měnit ze dne na den;
  • dá občanům naší země jistotu, že ve stáří neskončí na mizině;
  • bude štědřejší k těm, za nimiž je nepřehlédnutelný kus odvedené práce,
  • nebude nespravedlivě zvýhodňovat jedny na úkor druhých.

Odborná komise pro důchodovou reformu

Přijal jsem funkci předsedy nově vzniklé Odborné komise pro důchodovou reformu. Na toto téma proběhl v Poslanecké sněmovně dne 7. 5. 2014 briefing za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a mojí osoby.
Záznam briefingu.
Následně jsem byl pozván do pořadu Události, komentáře stanice ČT 24 od 22 hodin, kde jsem odpovídal na otázky redaktora Lukáše Dolanského týkající se mých představ o budoucí činnosti této komise.
Záznam zde.

První jednání odborné komise pro důchodovou reformu

Dne 13. 5. 2014 se poprvé sešla odborná komise pro důchodovou reformu, kterou vedu. Uvádím pořady veřejnoprávního rozhlasu a televize odvysílané téhož dne, v nichž jsem informoval o jejím jednání:

Ranní interview ČRo Radiožurnálu.

ČT24 – studio 6 od 6:20: „Důchodová komise poprvé u jednoho stolu“.

ČT24 – studio 6 od 7:50: Pavel Kohout reaguje na obsah mého vystoupení.

ČT24 – Ekonomika ČT24 od 21:03: Diskuse s Vladimírem Bezděkem o zadání úkolů odborné komisi pro důchodovou reformu.

 


Semináře doktorského programu "Sociální práce a sociální politika" (26.-28.5.2014)

Na pozvání právnické fakulty Záhřebské univerzity jsem byl dne 26. května hostem semináře doktorského programu "Sociální práce a sociální politika" a 27. května jsem přednesl veřejnou přednášku na téma "Vývoj českého sociálního státu po roce 1989, jeho vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti". 28. května jsem se zúčastnil mezinárodního sympozia "Governance in Europe: Taking Stock for Moving Forward" na Hertie School of Governance v Berlíně a 28. května jsem s jejím rektorem, prof. Helmutem Anheierem, diskutoval o možnostech posílení spolupráce mezi touto školou a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy.


Instituce Evropské unie v roce 2014: Lisabonská reforma a krizová improvizace (16.4.2014)

Veřejná přednáška doc. Ivo Šlosarčíka na téma: Instituce Evropské unie v roce 2014: Lisabonská reforma a krizová improvizace  se uskutečnila ve středu 16. dubna 2014 od 15:30 v Malé aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
Pozvánka


Kolokvium Koncipování budoucnosti v Evropě ´13, VŠE, 21. - 22.11.2013

Ve dnech 21. a 22. 11. jsem se zúčastnil kolokvia "Koncipování budoucnosti v Evropě", pořádaného Občanskou futurologickou společnsotí, Centrem pro sociální a ekonomické strategie a Evropským hnutím v ČR na VŠE Praha.

Pozvánka


Chudoba v České republice - konference v Senátu (12.11.2013)

Dne 12. 11. 2013 jsem se zúčastnil na půdě Senátu Parlamentu ČR konference "Chudoba v České republice". Vystoupil jsem s příspěvkem "Chudoba a veřejná politika". Od 13:30 jsem dále odpovídal na dané téma v přímém přenosu na stanici ČT 24.

Záznam na ČT24 (minutáž 2:00-8:00)


Diskusní panel (20.10.2013)

Dne 20. 10. 2013 jsem vystoupil spolu s L. Rychetníkem, E. Wagnerovou, M. Novákem a K. Šimáčkovou v diskusním panelovém večeru, organizovaném Pracovní skupinou pro sociální otázky při České biskupské konferenci. Téma: "Rehabilitace pojmu ´sociální spravedlnost´v kontextu rizik přetrvávajícího komunistického myšlení současné české společnosti".

Příspěvek: Sociální spravedlnost – úkol, nebo chiméra?


Seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 50+: NÁSTROJE AGE MANAGEMENTU V ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRAXI (18.10.2013)

Dne 18. 10. 2013 jsem vystoupil na mezinárodním semináři ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 50+: NÁSTROJE AGE MANAGEMENTU V ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRAXI, pořádaném ALTERNATIVOU 50+ v Praze s úvodním referátem na téma "Problémy a perspektivy zaměstnanosti v České republice."

Článek v magazínu Veřejná správa: 50 plus: Objevovaná generace


Evropský akademický seminář IFA (16.-18.9.2013)

Ve dnech 16.-18. září 2013 jsem se zúčastnil Evropského akademického semináře IFA "Participatory Foresight for Smarter Futures - From Design to Impact" ve Winterthuru, Švýcarsko. Přednesl jsem příspěvek na téma "Holistic Societal Foresighting: The Czech Experience".
Program


Vědecká konference "Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu"

Ve dnech 4. a 5. září jsem se zúčastnil mezinárodní vědecké konference "Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu", konané Ekonomickým ústavem SAV při příležitosti 60. výročí jeho založení ve Smolenicích, Slovensko. Přednesl jsem referát na téma "Zachraňme stát!"
Pozvánka


Letní škola (27.8.2013)

Dne 27. 8. 2013 jsem vystoupil na Letní škole pro studenty doktorského studia Ekonomicko-správní fakulty MU Brno s přednáškou na téma "Konceptuální rámce ve veřejné politice".


Pořad "Rozhovor Zet" - stanice BBC (21.8.2013)

Dne 21. 8. 2013 jsem po osmé hodině odpovídal v pořadu "Rozhovor Zet" rozhlasové stanice BBC na otázky redaktorky, týkající se možného návratu Václava Klause do aktivní politiky.


Přednáška na College of Economics Nihonské univerzity v Tokiu (11.7.2013)

Dne 11. července 2013 jsem vystoupil na College of Economics Nihonské univerzity v Tokiu, Japonsko s veřejnou přednáškou na téma "Transition of Visegrad countries: success, failure, or muddle through?".

Prezentace ke stažení: Transition of Visegrad countries: success, failure, or muddle through?


Encyklopedie Sociální Práce

encyklopedie

Do Encyklopedie sociální práce jsem zpracoval hesla ˇVeřejný zájem" a "Veřejná politika".

Matoušek, O. a kol.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál 2013.


První mezinárodní konference o veřejné politice (26.-28.6.2013 )

Zúčastnil jsem se První mezinárodní konference o veřejné politice v Grenoblu 26.-28. června 2013, s příspěvkem "A holistic approach to social forecasting: theories, methods, applications".


Diskuse "Kudy z krize politiky a demokracie?"

Revue

Zúčastnil jsem se diskuse na téma "Kudy z krize politiky a demokracie?", otištěné v čísle 97/98 revue Prostor (1. a 2. číslo XXXI. ročníku) na stranách 61-89. Dalšími účastníky byli Egbert Jahn, Vera Mongová, Andrej Babiš, Ondřej Slačálek, Roman Joch, Jiří Silný a Anja Humburgová.

Diskusní večer "Krize a vize demokracie" (18.5.2013)

Zúčastnil jsem se diskusního večera "Krize a vize demokracie", který se konal v sobotu 18. května 2013 od 19:30 v Divadle KAMPA, Nosticova 2a, Praha 1.

Pozvánka


Devět let České republiky v Evropské unii – a jak dále?

Zúčastnil jsem se konference na téma "Devět let České republiky v Evropské unii – a jak dále?".
Termín: 6. května 2013, 13:00 – 18:30 hodin
Místo konání: Aula Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, I.patro
Malostranské nám. 25, Praha 1
Pozvánka (pdf)
Martin Potůček, vedoucí CESES
Jan Mládek, předseda družstva Fontes Rerum
Michal Mejstřík, IES FSV UK


Parlamentní listy - A teď podle ČSSD. Víme, jak to skutečně myslí s důchody. (25.3.2013)

V Parlamentních listech vyšel 25. 3. 2013 článek "A teď podle ČSSD. Víme, jak to skutečně myslí s důchody.", opírající se o rozhovor, který se mnou vedla jejich redakce.


Panelová diskuse na téma "Inovace a budoucnost práce" (21.3.2013)

Dne 21. 3. 2013 od 16 hodin jsem se ve Steinerově sále Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1 zúčastnil panelové diskuse na téma "Inovace a budoucnost práce", kterou pořádá Ekologická platforma při ČSSD, Masarykova dělnická akademie, Mladí zelení, Deník Referendum a Friedrich-Ebert-Stiftung. V panelu dále vystoupí Jiří Krátký, Jaromír Marušinec a Václav Suchý.


Sympozium "Varieties of Welfare States: Europe - Asia" (14.3.2013)

Dne 14. 3. 2013 jsem se zúčastnil sympozia "Varieties of Welfare States: Europe - Asia" na počest životního jubilea prof. Steina Kuhnleho na Hertie School of Governance, Berlín.


Panelová diskuse na téma "Jiný svět je možný. Co po kapitalismu?" (12.3.2013)

Dne 12. 3. 2013 jsem se zúčastnil panelové diskuse na téma "Jiný svět je možný. Co po kapitalismu?", kterou uspořádala brněnská pobočka Masarykovy dělnické akademie. V panelu, v němž jsem hovořil na téma "Zachraňme stát!", dále vystoupili a na otázky odpovídali prof. Petr Drulák a Dr. Ivan David.


Přednáška "Amnestie z pohledu sociální a veřejné politiky" (28.1.2013)

Nabízím záznam mé a Anny Šabatové přednášky "Amnestie z pohledu sociální a veřejné politiky", přednesenou 28.1. 2013 od 18 do 19:35 min. na ČT 24: Odkaz na záznam.


Mezigenerační soužití – solidarita nebo konflikt? (30.1.2013)

Zúčastnil jsem se kolokvia pořádané Českou křesťanskou akademií. Kolokvium sekonalo ve středu 30. ledna 2013 od 18 hodin v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2).
Pozvánka


Diskuse "Růst populace" (31.12.2012)

Sociologické, energetické a další souvislosti

Jaké jsou scénáře růstu populací? Kde lidí přibývá a kde ubývá?

Jak rostou lidské požadavky? Co čeká Česko?

Kdo se tím zabývá? Jaká se nabízejí řešení?

Záznam diskuse vysílala stanice Český rozhlas Leonardo v pondělí 31. prosince 2012 od 14 hodin.

Hosté:

Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK

Doc. PhDr. Vladimír Prorok, Katedra práva a veřejné správy Fakulty sociálních studií VŠFS

Audio záznam diskuse zde.


Mezinárodní workshop "Expanding the Technology Assessment in Europe" (14.-16.11.2012)

Zúčastnil jsme se mezinárodního workshopu "Expanding the Technology Assessment in Europe", organizovaného Karlsruhe Institute of Techonology, Německo 14. - 16. listopadu 2012.
Moje prezentace ke stažení: New Technology Assessment actors and institutions in a changing environment(pdf).


Konference mladých sociologů "Sociologie zítřka" (17.11.2012)

Dne 17. 11. 2012 jsem vystoupil na konferenci mladých sociologů "Sociologie zítřka" na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně s příspěvkem "Potřebujeme společně sdílenou vizi?" Program konference


Tisková konference k dopadu reforem na důchodce. (24.7.2012)

Zúčastnil jsem se tiskové konference k dopadu reforem na důchodce. Záznam zde.


Diskusní večer Zelený čaj (19.7.2012)

pozvánka

 

Zúčastnil jsem se diskusního večera Zelený čaj. V rámci večera se probírala témata "Co společnost rozkládá a co ji spojuje." a "Potřebujeme společně sdílenou vizi." V rámci večera proběhlo autorské čtení knihy: "Cesty z krize".

Fotogalerie z akce.

 


Panelová diskuze na téma „Politika zaměstnanosti - Zelená kniha ČSSD“ (17.5.2012)

Zúčastnil jsem se panelové diskuze v diskusní aréně ČSSD na téma „Politika zaměstnanosti - Zelená kniha ČSSD“.


Panelová diskuze na téma „Nezaměstnanost a jak jí čelit“ (14.5.2012)

Dne 14.5.2012 jsem se zúčastnil panelové diskuse na téma "Nezaměstnanost a jak jí čelit". Diskusi pořádala ProAlt – Pražská škola alternativ.


Přednáška „Možnosti národního státu v době globalizace“ (13.5.2012)

Na Occupy Prague Klárov jsem přednášel na téma „Možnosti národního státu v době globalizace“


Přednáška "Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?" (27.3.2012)

Dne 27.3.2012 se uskutečnila přednáška v Malém sále Městské knihovny na Mariánské náměstí 1 v Praze 1 na téma  "Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?".
Přednáška ke stažení: Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?


Konference "Od krízy dovery k otvorenému vládnutiu" (6.3.2012)

Na pozvání předsedkyně vlády Slovenské republiky paní prof. PhDr. Ivety Radičové, CSc. se dne 6. března v Bratislavě zúčastním konference "Od krízy dovery k otvorenému vládnutiu". V panelu "Výzvy rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku" se budu věnovat vývoji občanské společnosti v České republice.


Přednáška na téma "Sociální služby - otloukánek politiků a úředníků" (5.3.2012)

Dne 5.3. se konala od 17 hodin moje přednáška na téma "Sociální služby - otloukánek politiků a úředníků".

pozvánka


Přednáška "Potřebujeme vizi a strategie" (28.2.2012)

Přednáška POTŘEBUJEME VIZI A STRATEGIE!, která byla součástí programu NOCI UNIVERZIT v rámci TÝDNE NEKLIDU VYSOKÝCH ŠKOL se uskutečnila dne 28. února 2012 od 20.45 hod. v posluchárně 300 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
přednáška ke stažení: POTŘEBUJEME VIZI A STRATEGIE!
Článek o NOCI UNIVERZIT


Seminář "Česko hledá budoucnost" (7.2.2012)

Dne 7.2.2012 se konal seminář na téma "Česko hledá budoucnost" v Domě VTS na Novotného lávce v Praze 1.
Má prezentace:Kvalita a udržitelnost života
Česko hledá budoucnost - pozvánka


Expertní panel prioritní oblasti "Sociální a kulturní výzvy české společnosti"

V měsících říjnu až prosinci 2011 jsem se účastnil práce Expertního panelu prioritní oblasti "Sociální a kulturní výzvy české společnosti", ustaveného Radou pro výzkum, vývoj a inovace pro přípravu návrhu národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací do roku 2030.

ke stažení: Závěrečná zpráva


Seminář Ekonomické univerzity v Bratislavě (16.12.2011)

Dne 16.12. 2011 jsem se zúčastnil semináře Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko na téma "Globální krize - nová výzva pro ekonomickou vědu", uskutečněného v rámci oslav životního jubilea ředitele Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd prof. Ing. Milana Šikuly, DrSc.


Veřejná diskuze k uvedení knihy "Cesty z krize" (8.12.2011)

Dne 8. 12. 2011 jsem se zúčastnil veřejné diskuse k uvedení mojí nové knihy CESTY Z KRIZE (Praha, Sociologické nakladatelství). Diskuse se kromě mne zúčastnili Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec a Lubomir Mlčoch a moderovala  ji redaktorka Českého rozhlasu 6 Jana Šmídová.

Knihu je možno objednat na internetu například zde: http://www.kosmas.cz/knihy/166674/cesty-z-krize/
Přepis diskuse „Cesty z krize“ ve formátu (DOC) zde a (PDF) zde.
Zvukový záznam diskuse „Cesty z krize“ (MP3)
Záznam diskuse dostupný na Stream.cz.


Programová konference ČSSD (12.11.2011)

Dne 12. 11. 2011 jsem na programové konferenci ČSSD moderoval panel věnovaný důchodové reformě, kterého se dále zúčastnili Vladimír Špidla, Zdeněk Škromach, Vít Samek, Jarmila Škvrnová a Jaroslav Vostatek.


Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20.století. Cesty k sociálnímu státu.

Ve dnech 14.-16. 11. 2011 jsem se v Praze zúčastnil mezinárodní konference "Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu." Přednesl jsem dva příspěvky: "Divergent Discourses on Social Rights in the Czech Republic, in the EU." a "Programy posilující lidský potenciál vs. sociopolitická realita. Příběh České republiky." a také závěrečné panelové diskuse."


 

Social doctrine of the Czech Republic / Sociální doktrína

I participated in the preparation of the academic programmatic document on social policy formation in the Czech Republic between 2001 and 2002.

V letech 2001 až 2002 jsem se účastnil přípravy akademického programového dokumentu k formování sociální politiky v ČR.

Document here

Link: http://martinpotucek.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=503&format=raw

 


 

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese https://konzultace.fsv.cuni.cz

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: