Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Sborníky Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe

Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe

Sociální vyloučení a sociální politika

Sociální vyloučení a sociální politika

T. Sirovátka (editor)
Brno, Masarykova Univerzita a VÚPSV 2006


Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe (s. 75-82)
Příspěvek analyzuje způsob, jakým se Česká republika zhostila přípravy a realizace Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006, to vše v kontextu realizace Lisabonské strategie Evropské unie. Je rozebrán obsah tohoto dokumentu i způsob jeho přípravy, a český přístup je srovnán s přístupem, uplatněným v ostatních nových a ve vybraných starých členských zemích EU. Stať uzavírá konstatování, že příprava a realizace tohoto dokumentu se uskutečňovaly v režimu fungování státní správy, který nebyl dostatečně připraven ani vybaven pro účinné uplatnění strategické dimenze řízení.

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese http://terms.fsv.cuni.cz.

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: