Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Knihy Poznávání budoucnosti jako výzva

Poznávání budoucnosti jako výzva

Poznávání budoucnosti jako výzva

Poznávání budoucnosti jako výzva

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. a kolektiv
Vydala Univerzita Karlova v Praze
Nakladatelství Karolinum
ISBN 978-80-246-1897-5

Tato publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování a zároveň specifikuje možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické metodologie a metod. Odkazuje přitom na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, analyzuje podobu institucionálního rámce prognózování a pojednává i o výzvách globalizace. V závěru identifikuje klíčové meritorní výzvy budoucnosti pro českou společnost a český stát a formuluje řadu praktických doporučení pro sociální prognózování.
Kniha byla zpracovaná týmem autorů z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (CESES FSV UK, http://www.ceses.cuni.cz), kteří se opírají o své více než desetileté zkušenosti se souhrnným prognózováním vývoje české společnosti. Jejich poznatky mohou být užitečné všem, kdo se vydávají na obtížnou cestu poznávání možných budoucností. Nemusí přitom tolik záležet na specifické aplikační oblasti – tedy zda jde o úroveň celostátní, krajskou či municipální, zda se v centru pozornosti ocitne veřejná či soukromá instituce, veřejný, komerční nebo občanský sektor, nebo zda budou prognózy, vize a strategie věnované průřezovým či sektorovým problematikám.

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese http://terms.fsv.cuni.cz.

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: