Martin Potůček

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Výzkum Aktuální projekty

Aktuální výzkumné projekty

 1. Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (2018+)
  Coordinator of Charles University participation: Paul Blokker
  Horizon 2020 – Grant 770 142 – RECONNECT (2018-2022)

  RECONNECT starts from the observation that the European Union (EU) and the Member States are confronted with an existential crisis of the entire European project. As a result of several successive crises an increasingly large share of the population perceives the EU as an undemocratic and unjust political system. Overall trust in institutions at both Union and Member State levels is waning, while ever louder calls for a repatriation of powers to the national level are shaking the EU to its core. Against this background, our underlying assumption is that the deeply diverse and pluralistic Union of today needs to be more firmly rooted in justice and solidarity in order to be sustainable. With a unique multidisciplinary consortium of researchers, we analyse the existential challenges to the EU’s authority and legitimacy, through a comprehensive examination of principles, practices, and perceptions of democracy and the rule of law in the EU. Our end-user approach enables us to point to how democratic and rule of law principles and practices of institutions resonate with the actual aspirations, perceptions and preferences of citizens. Our ultimate objective is to contribute to a new comprehensive narrative for Europe that “reconnects” European governance with citizens. By means of an effective impact and dissemination strategy and through tailor-made policy recommendations and proposals for Treaty changes, RECONNECT will strengthen the EU’s normative foundations.

 2. Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě (2018+) Projekt TL01000220 Programu Éta TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Na řešení rozsáhlých průřezových rozhodovacích úloh se kromě představitelů veřejné správy podílejí také politici, odborníci, představitelé zájmových skupin a občanská veřejnost. Komunikace a rozhodování o směru, obsahu a způsobu realizace uvažovaných změn ovšem naráží na překážky, které mohou vyústit buď do nepromyšlených reforem, nebo mohou naopak zdržovat nebo znemožnit realizaci těch potřebných – s negativními důsledky pro občany i ekonomiku. Cílem tohoto projektu je zhodnotit dosavadní zkušenosti s řešením takových úloh u nás a ve světě a navrhnout vztahové a procesuální inovace, které povedou k jejich efektivnějšímu řešení v budoucnosti.

 3. Zabezpečování ve stáří v interakci státní správy a občanů (2018+)

  Projekt TL01000491 Programu Éta TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  Odpovědný řešitel: Pavol Frič

  Cílem projektu je vytvořit bázi poznatků pro tvorbu vhodné komunikační strategie státní správy v oblasti zabezpečování na stáří zaměřené na různé segmenty obyvatelstva a přispět k vytvoření národního akčního plánu pozitivního stárnutí. Konkrétními aplikačními výstupy budou: 1. „Průvodce strategiemi zabezpečování se na stáří“ pro pracovníky veřejné správy a 2. „Manuál zabezpečování se na stáří pro občany“ jako zásadní podklad pro interaktivní aplikace (např. www stránky) a kampaně aplikačních garantů, kteří díky těmto výstupům budou schopni reflektovat potřeby a srozumitelněji vysvětlovat své záměry občanům a také médiím. Občané získají lepší přehled o možnostech optimalizovat své strategie zabezpečování se na stáří.

 4. Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (Progres Q18) 2017+ Ceses je jedním z řešitelských pracovišť části programu Progres Univerzity Karlovy, který zastřešuje Fakulta sociálních věd UK. Progres Q18 je zaměřen na rozsáhlejší spolupráci v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a na rozvíjení společenskovědních oborů prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek. 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese https://konzultace.fsv.cuni.cz

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: