Martin Potůček

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Výzkum Aktuální projekty

Aktuální výzkumné projekty

 1. Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě (2018+)

  Projekt TL01000220 Programu Éta TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  Odpovědný řešitel: Martin Potůček
  Na řešení rozsáhlých průřezových rozhodovacích úloh se kromě představitelů veřejné správy podílejí také politici, odborníci, představitelé zájmových skupin a občanská veřejnost. Komunikace a rozhodování o směru, obsahu a způsobu realizace uvažovaných změn ovšem naráží na překážky, které mohou vyústit buď do nepromyšlených reforem, nebo mohou naopak zdržovat nebo znemožnit realizaci těch potřebných – s negativními důsledky pro občany i ekonomiku. Cílem tohoto projektu je zhodnotit dosavadní zkušenosti s řešením takových úloh u nás a ve světě a navrhnout vztahové a procesuální inovace, které povedou k jejich efektivnějšímu řešení v budoucnosti.

   

 2. Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (Progres Q18) 2017+
  CESES je jedním z řešitelských pracovišť části programu Progres Univerzity Karlovy, který zastřešuje Fakulta sociálních věd UK. Progres Q18 je zaměřen na rozsáhlejší spolupráci v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a na rozvíjení společenskovědních oborů prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek.