Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Knihy Strategické vládnutí a Česká republika

Strategické vládnutí a Česká republika

 

Strategické vládnutí a Česká republikaM. Potůček a kol.
Praha, Grada 2007

360 stran

Práce vymezuje teoretická východiska strategického vládnutí a jeho indikátory. Zabývá se rolí nadnárodních a mezinárodních organizací a srovnáním role národních institucí ve strategickém vládnutí v jednotlivých zemích Evropské unie. Shrnuje poznatky o pokusech o strategické vládnutí v České republice po roce 1989. Další kapitoly se orientují na analýzu role elit, veřejností, politických stran, médií a veřejných rozpočtů ve strategickém vládnutí. V závěru je několik případových studií o strategických dokumentech na národní, krajské i lokální úrovni. Cílovou skupinou jsou vrcholoví řídící pracovníci v exekutivě firem i ve veřejné správě, zpracovatelé strategických dokumentů, pracovníci poradenských agentur, vědeckovýzkumní pracovníci a studenti zabývající se touto problematikou.

 

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese http://terms.fsv.cuni.cz.

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: