Martin Potůček

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Publications

Strategické vládnutí a Česká republika

There are no translations available.

 

Strategické vládnutí a Česká republikaM. Potůček a kol.
Praha, Grada 2007

360 stran

Práce vymezuje teoretická východiska strategického vládnutí a jeho indikátory. Zabývá se rolí nadnárodních a mezinárodních organizací a srovnáním role národních institucí ve strategickém vládnutí v jednotlivých zemích Evropské unie. Shrnuje poznatky o pokusech o strategické vládnutí v České republice po roce 1989. Další kapitoly se orientují na analýzu role elit, veřejností, politických stran, médií a veřejných rozpočtů ve strategickém vládnutí. V závěru je několik případových studií o strategických dokumentech na národní, krajské i lokální úrovni. Cílovou skupinou jsou vrcholoví řídící pracovníci v exekutivě firem i ve veřejné správě, zpracovatelé strategických dokumentů, pracovníci poradenských agentur, vědeckovýzkumní pracovníci a studenti zabývající se touto problematikou.

 

 

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website https://konzultace.fsv.cuni.cz

Newsletter subscription

Name:
Email: