Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Knihy Veřejná politika

Veřejná politika

Veřejná politika
Potůček, Martin a kol.
Praha: C. H. Beck, 2016
ISBN 978-80-7400-591-6

Veřejná politika (Public Policy) je mladá, rychle se rozvíjející mezioborová disciplína, která odhaluje hlubší  příčiny a souvislosti různých společenských jevů a navrhuje věcná řešení naléhavých problémů. I když čerpá z poznatků a přístupů mnoha dalších věd, například ekonomie, politologie, sociologie, demografie, práva a veřejné správy, jejím specifikem je důraz na uplatnění získaných poznatků v politické a správní praxi. Její teorie a přístupy jsou ilustrovány třemi případovými studiemi o postupu české důchodové reformy. Tato systematicky pojatá učebnice osloví všechny, kdo chtějí zmíněným problémům nejen lépe porozumět, ale také navrhovat účinná řešení - ať už jako studenti či jako veřejně činné osobnosti, experti, úředníci a politici.

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese https://konzultace.fsv.cuni.cz

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: