Martin Potůček

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Publikace Knihy Policy Analysis in the Czech Republic

Policy Analysis in the Czech Republic


Policy Analysis in the Czech Republic

Veselý, Arnošt, Nekola, Martin, Hejzlarová, Eva M. (eds.)
Bristol, Chicago: Policy Press, 2016
ISBN 978-1-44731-814-9
Policy Analysis in the Czech Republic je novým přírůstkem do série International Library of Policy Analysis. Je prvním zevrubným přehledem historického vývoje a současného stavu analýzy veřejných politik nejen v České republice, ale také v regionu postkomunistické střední a východní Evropy. Jako taková podává unikátní obraz analýzy veřejných politik, který se v mnoha ohledech zásadně liší od Západních učebnic analýzy veřejných politik. Kniha napsaná předními experty v oboru nastiňuje historický vývoj analýzy veřejných politik, identifikuje její roli v akademickém vzdělávání a výzkumu a zkoumá její proměnlivé styly a metody. Tato unikátní kniha je nezbytným čtením pro výzkumníky, tvůrce veřejných politik a studenty.
Martin Potůček:
Public policy in the Czech Republic: historical development and its current state (s. 17 - 34) odkaz zde
Martin Potůček, Vladimír Hulík, Klára Hulíková Tesárková, Libor Stejskal:
Policy analysis in the Czech Republic and the Influence of supranational organisations (s. 71 - 90) odkaz zde

 

Konzultační hodiny

Ke konzultacím u prof. Martina Potůčka se laskavě přihlašujte na adrese http://terms.fsv.cuni.cz.

Přihláška k odebírání aktualit

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Jméno:
Email: