Martin Potůček

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home
Příspěvky / Contributions

Přehled příspěvků na konferencích a přednášek ke stažení.

List of lectures and conference papers available for download.

 

Filter 
# Documents Size MB
1 Budoucnost vysokých škol je nejistá
Vysoké školy a věda, financování vysokých škol, možnosti zvyšování počtu studentů, Senát PČR, Praha 19.9. 2001

Zaslouží si české vysoké školy získat v příštím roce ze státního rozpočtu o dvě miliardy více než navrhuje vláda? Nepochybuji o tom, že ano. Celý problém je ovšem složitější než pouze výše části jedné rozpočtové kapitoly v jednom kalendářním roce. Dále se pokouším hledat hlubší příčiny neutěšeného postavení českých vysokých škol a načrtnout možnosti a nástroje otevření cest k lepší budoucnosti jak těchto škol samotných, tak především jejich studentů a celé země.
0.224322
2 Changing forms of state intervention in Social Protection
CINEFOGO-Workshop "Social Policies and Social Citizenship Rights: Change and Continuity in Europe". Paris, 14.-16.02.2008.

The nature of the public sphere has a considerable impact on actors preferences, activities, and governance outcomes as well. This contribution analyses diverging academic, administrative, political, civic and media discourses concerning universal social rights as criteria for public policy making at the national level (Czech Republic) as well as the impact of the European Union on them. The need and specific ways to nurture public spaces for effective cross-border public discourses are stressed.
0.164007
3 Czech National Action Plan on Social Inclusion 2004-2006. Did it Matter?
Changing European Employment and Welfare regimes. The Impact of the Open Metod of Coordination on National Labour Market and Welfare Reforms, University of Bamberg, Germany, 23.-24.2. 2007

There are enduring uncertainties about conceptual, political, and administrative capacities of EU's policies relying on "soft" instruments, namely the Open Method of Coordination. This paper offers an example of how it was applied in fulfilling one of the Lisbon strategy goals - strengthening social cohesion - in the Czech Republic. It does so by analyzing the content and implementation capacities of the National Action Plan on Social Inclusion for the Czech Republic 2004-2006. This case is associated with the ways of the same task' solution in selected other EU member states. Neither the process of its preparation nor its content itself and its political and administrative implementation milieu allows for the conclusion that it has significantly influenced the real decision making in the country.
0.117537
4 Důchodová reforma - jak dál?
Zúčastnil jsem se konference na téma "Důchodová reforma - jak dál?", která proběhla v úterý 15. června 2010 , od 9.00 - 13.00 hodin v Grandhotelu Bohemia v Praze 1. Konferenci pořádala Vysoká škola finanční a správní společně s CESES FSV UK.
0.057627
5 Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe
FSS MU Brno, 26.5.2006

Strategie řešení problému sociálního vyloučení nepoutají zdaleka takovou výzkumnou pozornost jako tento problém samotný. Přesto jsou k dispozici indicie svědčící o tom, že politiky a projekty EU i národní akční plány sociálního začleňování narážejí na mnohá úskalí politického, administrativního, ale i koncepčního a kognitivního charakteru. Účelem tohoto příspěvku je rozebrat tato úskalí na pozadí praktických přístupů k realizaci Lisabonské strategie EU v interakci aktérů na evropské a národní úrovni. Specifická pozornost je věnována posouzení obsahu a možností realizace Národního akčního plánu sociálního začleňování ČR 2004-2006 jakožto potenciálního nástroje strategického vládnutí. Tato případová studie je uvedena do kontextu řešení stejné úlohy ve vybraných dalších zemích EU.
0.091663
6 Fungování státní správy na centrální úrovni: vybrané problémy
Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy, FSV UK, Praha 30.11.-1.12. 2000

Účelem tohoto příspěvku je pomoci mu při shromažďování některých projevů toho, co bych souhrnně nazval atrofií koncepčního řízení na úrovni centrálních orgánů státní správy. Soustředím se na následující tématické okruhy:

* Strategická dimenze řízení
* Tvorba a realizace konzistentních veřejných politik
* Průřezová (horizontální) koordinace činností centrální státní správy
* Vnitřní řízení resortů
* Vzdělávání úředníků centrální státní správy
0.072462
7 Health policy reforms in the Czech and Slovak Republics as a political process
The Politics of Welfare: Between Government Policy and Local Initiative, Vienna 24.-26.10.1997
Published in Small Transformations. The Politics of Welfare Reform - East and West.

The chapter deals with the paths of the health policy reforms in the Czech and Slovak Republics after 1989. It focuses on the political process of negotiations between key political actors, the nature of impemented measures and their impact on the management and budgetary system of the health services in both countries.
0.315564
8 Holistic Societal Foresighting: The Czech Experience
0.791345
9 Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti?
Zúčastnil jsem se 24.9.2014 konference nazvané "Dobré vládnutí a Česká Republika" na téma "Přinese služební zákon zlepšení státní správy?". Vystoupil jsem v prvním panelu s příspěvkem na téma "Jak přimět politiky, aby sloužily veřejnosti?".
0.631097
10 Jsem pro víceleté financování
rozhovor z časopisu Rezidenční péče (březen 2010)
0.057076
11 Kapacity vládnutí: svět, Evropská unie, Česká republika
Zasedání české pobočky Římského klubu, Praha listopad 2003

Jeden z největších problémů současnosti tkví v nedostatečné kapacitě vládnutí (insufficient capacity of governance). Lidstvo neumí spravovat svoje vlastní záležitosti - rozpoutalo takovou dynamiku nekontrolovaných civilizačních změn, že za ní zavedené způsoby vlády dost beznadějně zaostávají. To vytváří nebezpečné "kapsy" konfliktů a tenzí a živí potenciály destrukce a zkázy.
0.076402
12 Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky
Teorie vědy

časopis pro mezioborová zkoumání vědy
XXXVI/2014
ISSN 1210-0250 (tisk)
ISSN 1804-6347 (online)
Příspěvek rozebírá konceptuální rámec jakožto nástroj, usnadňující celostní přístup k analýze - a někdy i k podmíněnému prognózování - společenských procesů. Tím nutně překračuje hranice parciálních disciplinárních pohledů. Zabývá se jeho vymezením v pojetí Tondla a Ostomové. Posléze jsou uvedeny tři příklady jeho uplatnění, na nichž se autor sám podílel: teleonomické výkladové schéma, kultivace a uplatnění lidského potenciálu ve společenském reprodukčním procesu a model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu. Na tomto základě je v závěru podána rozšířená analýza jeho funkcí v teorii a praxi dosud relativně mladé společenské vědy - veřejné politiky.
2.764173
13 Konflikt generací - mladí proti starým?
0.364771
14 Máme nejméně chudých v Evropě?
článek který mi vyšel v deníku Právo dne 27.1.2010 na straně 6
1.061026
15 Na nezaměstnanost s novým lékem
0.438469
16 Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období 2014-2020
0.803746
17 Politici myslí i na rodinu
rozhovor z deníku Právo (30.12.2005)
0.053917
18 Práce Expertní skupiny vlády a ČSSD k důchodové reformě (9. - 23.8.2011)
Od 9.8.2011 jsem se účastnil práce Expertní skupiny vlády a ČSSD k důchodové reformě.
0.415549
19 Priority Issues and Strategic Concepts of the Development of the Czech Republic
International Forum on National Visions and Strategies, Soul 20.-22.5.2002
Published in National Visions and Strategies.

A systematic futures research is most prevalent in many developed countries of the world, particularly in the United States and Western Europe. It is encouraged by various international organizations including the United Nations, OECD, UNESCO, the World Bank and others. The Commission of the European Union emphasizes the importance of these organizations' activities in its programmatic documents and recommendations for candidate countries. It is necessary to realize that in the previous decade, the Czech Republic fell significantly behind in developing this field compared to Western Europe, but also to several countries in Central and Eastern Europe that find themselves currently in the middle of the transformation processes from command to market economy and out of authoritarian to democratic political system.
0.455278
20 Problémy a perspektivy zaměstnanosti v České republice
Dne 18. 10. 2013 jsem vystoupil na mezinárodním semináři ZAMĚSTNÁVÁNÍ
OSOB 50+: NÁSTROJE AGE MANAGEMENTU V ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRAXI, pořádaném
ALTERNATIVOU 50+ v Praze s úvodním referátem.
1.231446
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website http://terms.fsv.cuni.cz.

Newsletter subscription

Name:
Email: