Martin Potůček

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Download Knihy / Books
Knihy / Books

Seznam knih a kapitol v knihách ke stažení.

List of books and chapters available for download.

Filter 
# Documents Size MB Created
1 Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace (s. 1-38) 1/3
Prognostické metody a jejich aplikace

Štědroň Bohumil, Potůček Martin, Knápek Jaroslav, Mazouch Petr a kol.
Praha, C.H. Beck 2012
ISBN 978-80-7179-174-4
7.385225 25.07.2012
2 Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace (s. 1-38) 2/3
7.379899 25.07.2012
3 Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace (s. 1-38) 3/3
6.098386 25.07.2012
4 Cesty z krize - výběr stran
Martin Potůček
SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)
2011, Praha
0.343025 14.06.2012
5 Sociálně politický rozměr společenských změn 1989-2009. Programy a skutečnost
Tehdy a teď. Česká společnost po 20 letech

Libor Prudký (editor)
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
2010, Praha
6.189596 28.06.2011
6 Riziková budoucnost : Devět scénářů vývoje české společnosti
Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti

P.Frič, A.Veselý (editoři)
Autoři scénářů:
M.Balabán, V.Benáček, P.Frič, J.Kloudová, M.Nekola, M.Nekolová,
F.Ochrana, M. Potůček, A.Rašek, A.Veselý
Vydavatelství MATFYZPRESS
2010, Praha
0.898155 20.06.2010
7 Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este.
POTŮČEK, Martin. Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este.

In SOLANO, C. B. - BARBA, G. O. - LOMELÍ, E. V.(ed.).

Más allá de la pobreza : regímenes de bienestar en Europa, Asia y América. 1.edition.

Guadalajara : El Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Guadalajara, 2009, pp. 215-262. ISBN 978-607-450-078-3.

The chapter deals with the factors and effects of social policy transformation in Central and Eastern Europe. In Spanish.
0.360867 09.06.2010
8 Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model
Diversity and Commonality in European Social Policies: The forging of a European Social Model Golinowska, St., Hengstenberg, P., Zukowski, M. (eds.) Warsaw: Wydawnicztwo Naukowe Scholar and Friedrich Ebert Stiftung. (2009)

The Czech national model of the Welfare State. Tradition and changes, pp. 33-69.
4.236009 01.03.2009
9 Strategic Governance and the Czech Republic: Theoretical Considerations, Real-life Performance
Strategic Policy Making in Central and Eastern Europe.
Martin Brusis - Katarína Staroňová - Radoslaw Zubek (eds.)

"Strategic Governance and the Czech Republic: Theoretical Considerations, Real-life Performance”, pp. 99-114.
1.540441 25.05.2010
10 Metamorphoses of Welfare States in Central and Eastern Europe
Welfare State Transformations. Comparative Perspectives.

Martin Seeleib-Kaiser (ed.). Houndmills and New York, Palgrave Macmillan 2008.

„Metamorphoses of Welfare States in Central and Eastern Europe“, pp. 79-95
1.761565 31.05.2010
11 Deficity a možnosti strategického řízení v České republice
J. Kabele, M. Potůček, I. Prázová, A. Veselý (editoři), Praha, Matfyzpress 2004

Dvoudílný sborník ze stejnojmenné konference pořádané FSV UK v roce 2004.

Kapitola: Deficity a možnosti strategického řízení v České republice (díl I, str. 307-321)

Abstrakt: Příspěvek charakterizuje předpoklady implementace strategického řízení na národní úrovni a porovnává je se skutečným vývojem českého státu a společnosti po listopadu 1989. Identifikuje hlavní rozpory mezi nimi a zaostávání země v této oblasti. Závěrem nabízí cesty pro zlepšení současné situace.
0.250821 25.08.2008
12 The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe
Potůček M. (ed.), Bratislava, NISPAcee 2004

Publication presenting the outcomes of the High Level Meeting, organized jointly by NISPAcee and CESES ChU FSS under the auspices of the Prime Minister of the Czech Republic in Prague on December 18.-20. 2003. Its aim was to analyze problems and challenges of strategic governance in CEE.
1.476548 25.08.2008
13 Approaches to Public Policy in Central and Eastern Europe
Book: Public Policy in CEE: Theories, Methods, Practices

L. T. LeLoup, G. Jenei, L. Váradi (editors), Bratislava, NISPAcee 2003

Chapter: Approaches to Public Policy in Central and Eastern Europe (with L. T. LeLoup)
0.139299 25.08.2008
14 Dimensions of Public Policy: Values, Processes, Implementation, and Results
Book: Public Policy in CEE: Theories, Methods, Practices

L. T. LeLoup, G. Jenei, L. Váradi (editors), Bratislava, NISPAcee 2003

Chapter: Dimensions of Public Policy: Values, Processes, Implementation, and Results
0.162514 25.08.2008
15 Policy Coordination: Government, Markets, and the Civic Sector
Book: Public Policy in CEE: Theories, Methods, Practices

L. T. LeLoup, G. Jenei, L. Váradi (editors), Bratislava, NISPAcee 2003

Chapter: Policy Coordination: Government, Markets, and the Civic Sector
0.241563 25.08.2008
16 Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003
kolektiv autorů
vedení týmu M. Potůček
Praha, CESES FSV UK 2003
123 stran
2.127359 28.06.2011
17 Putování českou budoucností
Třetí souhrnná prognostická studie CESES zabývající se možnými budoucnostmi České republiky v kontextu životních strategií populace a s využitím zahraničních studií o budoucnosti. Navrhuje čtyři strategické tahy a tři scénáře vývoje ČR do roku 2020. Vedoucí autorského týmu. Obsahuje rozsáhlé anglické resumé.
4.243042 25.08.2008
18 Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku
kolektiv autorů CESES, vedení týmu M. Potůček, Praha, CESES FSV UK 2002

Studie je příručkou pro každého, kdo se zajímá o možné budoucnosti České republiky a snaží se o vystižení priorit pro rozhodování v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Její základní charakteristikou je, že překračuje hranice kompetencí jednotlivých resortů, snaží se o vystižení souvislostí vývoje různých oblastí života společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě.
0.54772 25.08.2008
19 Vize rozvoje České republiky do roku 2015
kolektiv autorů CESES, vedení týmu M. Potůček, Praha, CESES FSV UK 2001

Studie představuje první pokus o interpretaci výsledků analýz a panelových diskusí, organizovaných Radou vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii a následně CESES FSV UK v letech 1999 a 2000, do podoby ucelených vizí rozvoje České republiky. Vize rozvoje přitom chápeme jako celistvé a vzájemně provázané, ve veřejné diskusi kultivované, výpovědi o vývojových trendech, ohroženích a rozvojových příležitostech země a celé společnosti.
1.965273 25.08.2008
20 The Czech national model of the Welfare State. Tradition and changes
Diversity and Commonality in European Social Policies: The forging of a European Social Model
Golinowska, St., Hengstenberg, P., Zukowski, M. (eds.) Warsaw: Wydawnicztwo Naukowe Scholar and Friedrich Ebert Stiftung. (2009)
The Czech national model of the Welfare State. Tradition and changes, pp. 33-69.

Kapitola analyzuje zvláštnosti vývoje české sociální politiky (především jejích historických kořenů, hodnot, institucí, aktérů a sociálních příjmů a výdajů) v letech 1990 až 2006. Tento vývoj je analyzován v širším kontextu vlivu členství země v Evropské unii (především sociálního zákonodárství, otevřené metody koordinace a Evropského sociálního fondu).
4.236009 18.07.2011
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website https://konzultace.fsv.cuni.cz

Newsletter subscription

Name:
Email: