Martin Potůček

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Download Sborníky / Anthologies
Sborníky / Anthologies

Příspěvky do sborníků ke stažení.

Anthologies and texts available for downloads.
Filter 
# Documents Size MB Created
1 The Czech Republic: tradition compatible with modernisation?
Book: The Europeanisation of Social Protection, J. Kvist and J. Saari (editors), Bristol, The Policy Press 2007

Chapter: The Czech Republic: tradition compatible with modernisation? (pp. 137-152)

Abstract: As is the case with other national models, the Czech social policy model is an outcome of historical legacies, decisions made in different times by various actors, filtered by street-level implementation capacities and mirrored by public reflections of its operations and effects. Up to now, it has been able to resist the one-sided, hard-line reforms happening in some other post-communist countries. Its piecemeal development can be characterized by its functional adaptation to societal, political and economic changes, which preserved its core functions: universal access to basic social and health services, and preventing most of the vulnerable people from falling into poverty. Even if the impact of the European Union could not be neglected, there have been domestic factors and actors that played a decisive role in this development.
0.211791 20.08.2008
2 Volba společnosti: Havel versus Klaus
Kniha: Co daly naše země evropě a lidstvu, I. M. Havel, D. Třeštík (editoři), Praha, ELK 2000

Kapitola: Volba společnosti: Havel versus Klaus (díl III., str. 186-196)

Abstrakt: Stať si všímá ideového zápasu V. Havla a V. Klause o pojetí světa a postavení člověka v něm - a jeho důsledků v duchovních, právních i institucionálních proměnách České republiky po roce 1989. Rozdíly jsou spatřovány v pojetí člověka, svobody, demokracie, ve významu obecně sdílených hodnot, v postoji k občanské společnosti, k občanskému sektoru a ke státu, ale i v přitakání (Havel) či v odmítnutí (Klaus) potřeby "volby společnosti". Kontext tohoto sporu je globální povahy a přesahuje hranice země.
0.181267 20.08.2008
3 Health Policy Reforms in the Czech and Slovak Republic As a Political Process
Book: Small Transformations. The Politics of Welfare Reform - East and West, J. M. Kovacs (editor), Münster-Hamburg-Berlin-London, LIT 2003

Chapter: Health Policy Reforms in the Czech and Slovak Republic As a Political Process (pp. 62-71)

Abstract: The chapter deals with the paths of the health policy reforms in the Czech and Slovak Republics after 1989. It focuses on the political process of negotiations between key political actors, the nature of impemented measures and their impact on the management and budgetary system of the health services in both countries.
0.315564 26.08.2008
4 Priority Issues and Strategic Concepts of the Development of the Czech Republic
Book: National Visions and Strategies, Ch.S. Chung, J. Park (editors), Seoul, KDI School of Public Policy and Management, OECD & World Bank 2003

Chapter: Priority Issues and Strategic Concepts of the Development of the Czech Republic (pp. 193-230)

Abstract: Outcome of the systematic effort of the CESES team to identify key priorities and core public strategies for the Czech Republic.
0.455013 26.08.2008
5 The Capacities to Govern in Central and Eastern Europe
Book: Enhancing the Capacities to Govern: Challenges Facing the CEE Countries, M. Bryane, R. Kattel, W. Drechsler (editors)
Bratislava, NISPAcee 2004

Chapter: The Capacities to Govern in Central and Eastern Europe

Abstract: The chapter presents results of the expert survey conducted during the 11th Annual NISPAcee Conference. It compares capacities of governance in Estonia, Lithuania, Czech Republic, Macedonia, Poland, and Ukraine with advanced Western democracies according to the ten criteria.
1.476548 26.08.2008
6 Public Policy: Bridge over Troubled Water?
Book: Institutional Requirements and Problem Solving in the Public Administration of the Enlarged European Union and Its Neighbours, G. Jenei, A. Barabashev, F. van den Berg (editors)
Bratislava, NISPAcee 2005

Chapter: Public Policy: Bridge over Troubled Water? (Apendix)

Abstract: A public lecture on the occasion of the granting of the Alena Brunovská Award for Teaching Excellence in Public Administration at the 12th Annual NISPAcee Conference, Vilnius, May 13, 2004.
0.196519 26.08.2008
7 Jak se vyrovnat s budoucností
Kniha: World 2050, Kolektiv autorů, Praha, Sdělovací technika 2005

Kapitola: Jak se vyrovnat s budoucností

Abstrakt: V tomto krátkém zamyšlení se věnuji prognostice a tvorbě vizí ve společnosti a rozebírám předpoklady a možnosti jejich uplatnění v České republice počínajícího 21. století.
0.071164 26.08.2008
8 Does the Lisbon Strategy Matter? The Czech Experience
Book: Reforms in Lisbon Strategy Implementation: Economic and Social Dimensions, V. Samardžija (editor), Zagreb, IMO and FES 2006

Chapter: Does the Lisbon Strategy Matter? The Czech Experience (pp. 135-146)

Abstract: The paper analyses the role of the Lisbon Strategy in the preparation of the Czech Republic to enter the European Union - and within first two years of the country's full EU membership. It tries to identify the place of this strategy among other external and internal factors influencing its economic and social development, including the capacity of the country to apply the open method of coordination, in various policy fields.
0.175873 26.08.2008
9 Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe
Kniha: Sociální vyloučení a sociální politika, T. Sirovátka (editor), Brno, Masarykova Univerzita a VÚPSV 2006

Kapitola: Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe (s. 75-82)

Abstrakt: Příspěvek analyzuje způsob, jakým se Česká republika zhostila přípravy a realizace Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006, to vše v kontextu realizace Lisabonské strategie Evropské unie. Je rozebrán obsah tohoto dokumentu i způsob jeho přípravy, a český přístup je srovnán s přístupem, uplatněným v ostatních nových a ve vybraných starých členských zemích EU. Stať uzavírá konstatování, že příprava a realizace tohoto dokumentu se uskutečňovaly v režimu fungování státní správy, který nebyl dostatečně připraven ani vybaven pro účinné uplatnění strategické dimenze řízení.
0.091663 26.08.2008
10 Koncept strategického vládnutí a možnosti jeho uplatnění v analýze české veřejné politiky
Kniha: III. Kongres českých politologů, J. Němec a M. Šůstková (editoři), Praha - Olomouc, Česká společnost pro politické vědy 2006

Kapitola: Koncept strategického vládnutí a možnosti jeho uplatnění v analýze české veřejné politiky (s. 516-533)
0.475482 26.08.2008
11 Innovations as a tool in strategic thinking: The Czech experience
Kniha : Higher education, partnership, innovation
In KLUCZNIK-TÖRÖ, A. - CSÉPE, A. - KWIATKOWSKA-CIOTUCHA, D. (ed.).,
Higher education, partnership, innovation.,
1. edition. Budapest : Publikon Publishers,
2009, s. 103-108. ISBN 978-963-88332-5-9

Kapitola : Innovations as a tool in strategic thinking: The Czech experience (str. 103-108)
0.542648 23.04.2010
12 Proměny státu
Kniha : Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace
M. Kortusová (editor)
Praha, CESES FSV UK 2007

Kapitola : Proměny státu (str. 80-83)
1.014377 26.04.2010
13 Jiří Musil, můj otec a veřejná politika
Kniha: Prostor a společnost,
Prudký, L. (ed.), Sborník profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám.
Praha 2009 Matfyzpress, ISBN 978-80-7378-086-9

Kapitola: Jiří Musil, můj otec a veřejná politika
2.377747 03.05.2010
14 Slovo úvodem
Kniha : Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace
M. Kortusová (editor)
Praha, CESES FSV UK 2007
2.911497 03.05.2010
15 Trh, stát a občanský sektor jako regulátory společenského vývoje
Kniha : Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace
M. Kortusová (editor)
Praha, CESES FSV UK 2007

Kapitola : Trh, stát a občanský sektor jako regulátory společenského vývoje (str. 76-79)
2.547702 03.05.2010
16 Logika (a nelogičnosti) soustavy sociálních dávek v ČR (část 1.)
Dávky sociálního státu

P. Mareš a kol.
Brno, MU 2001
2.69858 03.05.2010
17 Logika (a nelogičnosti) soustavy sociálních dávek v ČR (část 2.)
Dávky sociálního státu

P. Mareš a kol.
Brno, MU 2001
2.323953 05.05.2010
18 Welfare State Transformations in Central and Eastern Europe
Kniha: Post-Communist Transformations: The Countries of Central and Eastern Europe and Russia in Comparative Perspective.
Hayashi, T. – Ogushi, A. (eds.),
Slavic Eurasian Studies No. 21, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo 2009.

Kapitola : Welfare State Transformations in Central and Eastern Europe (p. 99-144)
0.582862 17.05.2010
19 Umíme si vládnout?
Kniha: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii,
J. Kabele, L. Mlčoch, S. Pscheidt (editoři)
Praha, Matfyzpress 2002
Sborník ze stejnojmenné konference pořádané FSV UK v roce 2002.

Kapitola: Umíme si vládnout (str. 41-53)

Abstrakt: Příspěvek se soustřeďuje na analýzu neuralgických bodů identifikace zájmů diferenciovaných sociálních aktérů a jejich vyjádření prostřednictvím veřejných zájmů v České republice.
1.672745 31.05.2010
20 Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí a jeho nezápadní aktéři
Sborník:Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Miloš Balabán, A.Rašek a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2010, Praha

Kapitola: Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí a jeho nezápadní aktéři (str. 9-16)
3.093113 06.06.2010
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Office hours

Note.

To consult with Prof. Martin Potůček, please apply at the website https://konzultace.fsv.cuni.cz

Newsletter subscription

Name:
Email: